Taxani
Alois De Beulelaan 26 W1 - 9240 Zele - België Ligging
0468 50 62 42
info@taxani.be
BTW BE0643 664 284

Goede afspraken voor een goede service

Algemene Voorwaarden

Aanvragen voor het vervoer van personen naar een luchthaven, treinstation of andere locatie, gebeuren bij voorkeur via e-mail of website. Slechts in uiterste nood kan een aanvraag ook telefonisch gebeuren. Bij bevestiging van uw bestelling aanvaard u onze algemene voorwaarden.

Bij de aanvraag dient de klant alle gegevens te bezorgen die betrekking hebben op het gevraagde vervoer. Deze bevatten : de juiste naam, adres, gsm- of telefoonnummer, aantal personen, bestemming, data en tijdstippen van het vervoer. Voor luchthavenvervoer houdt dit ook in het vluchtnummer van de terugreis. Geef ons ook het aantal voorziene stukken bagage door en vermeld zeker alle bijzonderheden hieromtrent. Bvb. een rolstoel of andere specifieke zaken.

Bij foutieve of ontbrekende communicatie van de gegevens, kan Taxani niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet (tijdig) uitvoeren van het vervoer.

De prijzen vermeld op deze (of andere) website(s) en zijn slechts indicatief. Ze kunnen in geen geval als vast beschouwd worden.

De prijs die aan de klant medegedeeld wordt is één maand geldig.

Heenreis

De ophaaltijd wordt bepaald door uw bestemming, het vertrekuur van vliegtuig of trein en de bezetting van de shuttle. Initieel krijgt u een richtuur mee maar het kan zijn dat dit nog door ons wordt aangepast, indien er nog andere personen moeten worden opgehaald of er zich andere obstakels in ons traject opdringen zoals bvb. werkzaamheden, files, weersomstandigheden.
U dient zich aan de afgesproken vertrektijd te houden. Bent u 15 minuten na de afgesproken vertrektijd niet aanwezig op de afgesproken plaats of niet gereed voor vertrek, dan heeft de chauffeur het recht zonder u te vertrekken. Het is vandaar belangrijk voor zowel u als ons, dat u zich aan alle bovenvermelde afspraken tracht te houden, zodat wij u in alle rust naar uw bestemming kunnen brengen.
Indien de chauffeur 10 minuten na de afgesproken vertrektijd niet aanwezig is verzoeken wij u ons te contacteren op tel.nr 0476 061 059.
De betaling van de overeengekomen prijs van het volledige vervoer (heen en terug) gebeurt in principe contant aan de chauffeur bij aanvang van de heenreis. Uitzonderingen dienen voorafgaandelijk met Taxani te worden overeengekomen.

Terugreis

Bij een terugreis via Zaventem wacht een chauffeur van Taxani de klanten op in de aankomsthal aan de JAVA Coffee bar (richting liften en roltrappen) met een bordje "Taxani Airport Service".
Om onnodige wachttijden te voorkomen, vragen wij u ons te verwittigen indien u met een andere vlucht terugkeert dan voorzien en wanneer u uitzonderlijk lang op uw bagage moet wachten.
Indien u dit niet doet, kan Taxani niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet (tijdig) uitvoeren van het vervoer.
Bij ontbreken hiervan houdt Taxani zich het recht voor om bij de terugreis maximaal 30 minuten na het einde van de bagageaflevering terug te vertrekken. Extra wachttijd dient door de klant vergoed te worden aan 5 EUR per kwartier.

Algemene voorwaarden

Back to Top